Ok

Ok
Áno Nie
Ok Zrušiť
Ok Zrušiť
Prihlásenie
Jazyk
Anglický (English)
Maďarský (Magyar)
Slovenský
Naposledy prezerané
Produkty
Nový produkt
Akciový produkt
Produkt vo výbehu
Značky
Náradie
Elektronika
Elektro produkty
Zvuková technika
Domácnosť, voľný čas
Auto
Sezónne
O nás Registrácia Kontakty FAQ Podmienky prepravy Zmluvné podmienky Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Ďakujeme
za nákup!
Nový produkt
Akciový produkt
Produkt vo výbehu
Značky
Všetky kategórie
Náradie
Elektronika
Elektro produkty
Zvuková technika
Domácnosť, voľný čas
Auto
Sezónne
O nás Registrácia Kontakty FAQ Podmienky prepravy
Pravidlá ochrany osobných údajov
Informácie, ktoré poskytnete na našej webovej stránke, sú nevyhnutné pre poskytovanie správnych službie pre našich partnerov.
Účelom nasledujúceho vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať našich partnerov o zaobchádzaní s osobnými údajmi, ako aj riadenie údajov v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov Európskej únie (GDPR) a zákonom CXII z roku 2011 o informačnej slobode informácií a slobode informácií. (ďalej len "Info tv.").
Údaje správcu údajov:
Názov firmy:Globiz International Kft.
Sídlo:4031 Debrecen, Határ út 1/C
Zákaznícky servis:+421 948 900 452
IČO:09-09-005586
IČ DPH:HU11557324
Zaobchádzanie s osobnými údajmi pri návšteve našej webovej stránky
Návšteva našej webovej stránky a využitie našich online služieb bude zaznamenané. Zaznamená sa adresa IP používaná vaším zariadením (napríklad počítač alebo mobilný telefón), dátum a čas, typ prehliadača a operačný systém, ako aj navštívené stránky. Údaje sa zhromažďujú s cieľom optimalizácie a zlepšenia bezpečnosti údajov a online služieb. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR a Info TV. Článok 6 ods. 1 písm. B). Je naším oprávneným záujmom chrániť naše webové stránky a zlepšovať naše služby. Všetka ďalšia správa údajov - okrem správy údajov v anonymnej forme, iba na štatistické účely - sa bude vykonávať v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov obsiahnutým v tomto dokumente. Okrem toho osobné údaje budú uložené iba vtedy, ak ich dobrovoľne poskytnete, v prípadoch ako je registrácia, prieskum, online žiadosť alebo plnenie zmluvy.
Prihlásenie sa na odber reklamných správ
Ak si želáte, môžete sa prihlásiť na odber našich reklamných správ počas vašej registrácie alebo pomocou zaškrtávacieho políčka vo vašom profile na našej webovej stránke. V tomto prípade sa reklamné správu budú zasielať na vami zadanú adresu pri registrácii. Reklamné správy zasielame z vlastného serveru, takže údaje neposkytujeme tretej strane. Odkazy v našich správach neobsahujú informácie o sledovaní.
Správa údajov pre nákup a iné podnikateľské aktivity
Osobné údaje uvedené na našej webovej stránke budú spracované len na účely podpisu a plnenia zmluvy. Právny základ spracovania údajov poskytuje článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Aby ste mohli s nami vytvoriť zmluvu a splniť ju, musíte nám poskytnúť vaše osobné údaje. Bez vašich osobných údajov nemôžeme spracovať vašu objednávku a nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu. Vaše osobné údaje budú uložené len počas doby plnenie zmluvy, pokiaľ nám zákonom nestanovuje povinnosť dodatočného ukladania vašich údajov v dôsledku poskytnutia informácií orgánom (napr. Daňovým úradom). Právnym základom pre uloženie vašich osobných údajov na zákonný záväzok a na orgány je článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR a Info Info. Článok 5 ods. 1 písm. B). Ak uzavriete s nami zmluvu, vaše údaje o adrese poskytneme našim prepravným spoločnostiam, aby sme mohli dodať vami objednané položky. Táto správa údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy a jeho právny základ je zabezpečený článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobné údaje uchovajú naši poskytovatelia logistických služieb, až kým nebudú dodané objednané položky, okrem prípadov,ak zákon nestanovuje povinnosť dodatočného ukladania vašich údajov v dôsledku poskytnutia informácií orgánom (napr. Daňovým úradom).
Registrácia používateľského účtu
Pre používanie našej webovej stránky je potrebná registrácia a používanie používateľského účtu. Z dôvodu, že naša spoločnosť je veľkoobchodná, naše ceny nie sú verejné, ich zobrazenie je povolené len pre našich partnerov. Musíme identifikovať našich zákazníkov, ktorí sa z tohto dôvodu potrebujú zaregistrovať na našej webovej stránke. Údaje, ktoré sa majú poskytnúť počas tohto procesu, sú potrebné na plnenie výslednej zmluvy. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR a Info TV. Článok 5 ods. 1 písm. A). Ak váš zmluvný vzťah skončí s našou spoločnosťou, vaše údaje budú odstránené z nášho systému. Výnimky sú stanovené zákonom na ďalšie ukladanie vašich údajov v dôsledku poskytovania informácií orgánom (napr. Daňovým úradom). Vaše údaje môžete kedykoľvek zmeniť, opraviť alebo zmazať prostredníctvom zákazníckeho servisu. Upozorňujeme, že ak máte s nami zmluvný vzťah, vaše údaje potrebné pre plnenie zmluvy budeme môcť vymazať len súčasným ukončením zmluvy.
Súbory cookie a sledovanie
Aby sme mohli používať určité funkcie na našich webových stránkach, používame takzvané cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. Cookie, ktoré používame, zostane vo vašom zariadení a umožní nám rozpoznať váš prehliadač počas ďalšej návštevy. Tým sa zabezpečí, že budete môcť zostať prihlásený, mať prístup k svojim posledne navštíveným produktom a mať na zreteli rôzne nastavenia (napríklad zvolený jazyk). Môžete nastaviť váš prehliadač, aby ste získali informácie o tom, kde sú umiestnené súbory cookie a rozhodnúť sa, či chcete cookies prijímať, alebo v niektorých prípadoch alebo všeobecne odmietnúť súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi internetového prehliadača. Ak neakceptujeme súbory cookie, použiteľnosť našich webových stránok môže byť obmedzená. Cookie, ktoré používame sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Odmietnutie súborov cookie zmení používateľský zážitok počas prehliadania našej webovej stránky, a preto niektoré služby nebudú k dispozícii na našej webovej stránke.
Užívateľské práva
Ako dotknutý chcete využiť vaše práva GDPR a Info TV. môžete kedykoľvek kontaktovať náš zákaznícky servis, na kontakte uvedenom v 1. bode Nemusíte vyplňovať žiadne tlačivo. Naši používatelia majú nárok na nasledujúce práva:

  • Právo na prístup k informáciám a spracovávaným údajom (právo na prístup, článok 15 GDPR).
  • Právo opraviť nepresné údaje alebo doplniť neúplné údaje (právo na opravu, článok GDPR článok 16).
  • Právo požadovať vymazanie osobných údajov,respektíve – ak osobné údaje boli zverejnené - právo informovať ostatných prevádzkovateľov údajov spracúvajúcich údaje o žiadosti o vymazanie (právo na zrušenie, článok 17 zákona o GDPR).
  • Právo žiadať obmedzenie spracovania údajov (právo obmedziť prístup k údajom, článok GDPR18).
  • Právo na prijímanie osobných údajov dotknutej osoby strojovo čitateľným, široko používaným strojom čitateľným formátom a požiadať o prenos týchto údajov na iného správcu údajov (právo na ukladanie údajov, článok 20 GDPR).
  • Právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov s cieľom zastaviť spracovanie údajov (právo protestovať, článok 21 zákona GDPR).
  • Akékoľvek právo odobrať svoj súhlas s cieľom zastaviť spracovanie údajov vo vašom mene. Odvolanie súhlasu nie je ovplyvnené zákonnosťou spracovania údajov pred odobratím (právo odstúpiť od súhlasu, článok 7 GDPR).
  • Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, ak sa domnievate, že spracovanie porušuje ustanovenia Všeobecných zásad ochrany osobných údajov (právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, článok 77 DPRV).
Na Úrade na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel. č. +421/2/3231 3214, Fax: +421/2/3231 3234, E-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk), s oznámením môže každý iniciovať vyšetrovanie s odkazom, že pri spracúvaní osobných údajov, alebo v súvislosti s výkonom práv spojených s verejným záujmom alebo verejným záujmom pri získavaní informácií verejnosti, došlo k porušeniu práva na prístup k verejným informáciám alebo jeho priame nebezpečenstvo.