Ok

Ok
Áno Nie
Ok Zrušiť
Ok Zrušiť
Prihlásenie
Jazyk
Anglický (English)
Maďarský (Magyar)
Slovenský
Naposledy prezerané
Produkty
Nový produkt
Akciový produkt
Produkt vo výbehu
Značky
Náradie
Elektronika
Elektro produkty
Zvuková technika
Domácnosť, voľný čas
Auto
Sezónne
O nás Registrácia Kontakty FAQ Podmienky prepravy Zmluvné podmienky Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Ďakujeme
za nákup!
Nový produkt
Akciový produkt
Produkt vo výbehu
Značky
Všetky kategórie
Náradie
Elektronika
Elektro produkty
Zvuková technika
Domácnosť, voľný čas
Auto
Sezónne
O nás Registrácia Kontakty FAQ Podmienky prepravy
Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi, predávajúcim:

Globiz International Kft.
sídlom: 4031 Debrecen, Határ út 1/C,
IČO: 09-09-005586,
IČ DPH: HU11557324,
IBAN: HU95103000027060222226304884
Kontakty: objednavka@globiz.sk , +421 948 900 452
zastupuje: samostatne konateľ Szilágyi János , ďalej len Predávajúci

a kupujúcim (ďalej len „Partner”), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. ( Predávajúci a Partner ďalej spolu:Strany).
1. Všeobecné ustanovenia , uzatváranie zmluvy medzi Stranami
1.1. 1.1 Rozsah VOP pokrýva všetky služby elektronického obchodu poskytované na elektronickom trhu (ďalej len "Globiz Webshop"), ktoré sa nachádzajú na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou globiz.shop, globiz.hu, globiz.sk, globiz.info (ďalej len "webová stránka"). Okrem toho sa rozsah pôsobnosti tohto VOP rozširuje na všetky obchodné transakcie, ktoré sa vyskytujú medzi stranami uvedenými v tejto dohode.

Predávajúci obslúži výhradne maloobchody, veľkoobchody výrobcov a servisné centrá. Predávajúci požiada svojich Partnerov, aby sa zaregistrovali pred prvým nákupom. Registráciuo Partner si uvedomuje a súhlasí s podmienkami Všeobecných obchodných podmienok. Vlastník prístupových údajov je výlučne zodpovedný za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z prenosu prístupových údajov a používania takýchto údajov neoprávnenou osobou. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené odoslaním nesprávnych registračných listov.

Registráciou Partner vyhlasuje, že bude otvárať stránky portálu výlučne na účely svojej ekonomickej alebo odbornej činnosti,t.j. nie je konečným spotrebiteľom.

1.2. Nákup na Globiz Webshope je možné vykonať elektornickou objednávkou, na základe uvedených vo VOP.

1.3. Služby Globiz Webshopu sú oprávnené používať všetky právnické osoby predávajúce produkty Globiz Webshopu a iné subjetky, ktoré sa úspešne zaregistrovali a súhlasili s podmienkami VOP.

1.4. Zmluva medzi Stranami sa uskutoční po vyplnení , skontrolovaní všetkých povinných polí a stlačením tlačidla „ Objednať”. Takto uzavretá zmluva medzi Stranami sa považuje , za písomnú zmluvu, Predávajúci ju zaeviduje a uloží po dobu stanovenú podľa právnych predpisov. Obchodná transakcia medzi Stranami (napr .: objednávka) ktorú Partner realizoval cez zákaznícky servis Predávajúceho (napr.: písomne, osobne, telefonicky) sa považuje za zmluvu. Predávajúci poskytne informácie o obsahu zmlúv na písomnú žiadosť Partnera.

1.5. Zákaznícky servis: Globiz International Kft.
Sídlom: 4031 Debrecen, Határ út 1/C
Otváracia doba zákaznického servisu: Pon-Pia: 08:00 – 16:30
Telefón: +421 948 900 452
Webová stránka: www.globiz.sk
E-mail: objednavka@globiz.sk

2. Registrácia
2.1. Registrácia sa môže uskutočniť po vyplnení registračného formulára podľa predpisov v bode Registrácia na Globiz Webshope.

2.2. Predávajúci za akékoľvek údaje zadané Partnerom nesprávne, neúplne a / alebo nepresne alebo kvôli akémukoľvek zaznamenaniu, modifikácii chyby alebo nedostatku vykonanému na webovej stránke Globiz Webshop, najmä, ale nie výlučne, za oneskorené doručenie alebo iné problémy, chyby nezodpovedá. Predávajúci nie je zodpovedný za škody , ktoré vyplývajú zo straty hesla Partnera, alebo z akéhokoľvek neoprávneného prístupu tretej strany z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať Predávajúcemu.
3. Objednanie
3.1. Základné charakteristiky, vlastnosti, pokyny na použitie zakúpeného tovaru nájdete na stránke s podrobnosťami o príslušnom výrobku alebo v návode na použitie dodanom s výrobkom. Ak má Partner nejaké otázky týkajúce sa tovaru pred zakúpením, zákaznícky servis Predávajúceho je pripravený vám pomôcť. Návod na použitie výrobku ktorý distrubuje Predávajúci bude dodaný ak to vyžaduje niektorý z právnych predpisov. Ak by Partner z akéhokoľvek dôvodu nedostal povinný návod na používanie spolu s tovarom, musí o tom informovať zákaznícky servis Predávajúceho bezprostredne pred uvedením tovaru do prevádzky . Ak partner potrebuje viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, použití a použiteľnosti ľubovoľnej položky na Globiz Webshope, obráti sa na zákaznícky servis Predávajúceho, ktorého údaje nájdete v predchádzajúcom bode alebo v bode kontakty na webovej stárnke.

3.2. Kúpna cena je vždy netto cena uvedená vedľa výrobku ,ktorá neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena neobashuje náklady prepravy. Partneri ktorý disponujú zľavou, na ňu majú nárok aj pri nákupe cez internet.

3.3. Predávajúci prepravuje objednaný tovar cez Globiz Webshop , ktorý je skladom vlastným prepravným prostriedkom alebo špedičnou spoločnosťou ak dosiahol hodnotu 50 (päťdesiat ) eur. Predávajúci sa zaväzuje doručovať len objednávky doručené do 13:00 na nasledujúci pracovný deň, všetky objednávky doručené po 13:00 doručuje na dva pracovné dni. Doručenie zásielok na presný dátum a čas nie sme schopný zaručiť. V prípade objednávok ktoré nedosiahnu sumu 100 (sto) eur, prepravné náklady hradí Partner, suma prepravných nákladov je uvedená na faktúre. Ak od partnera počas jedného dňa obdržíme viac objednávok, z hľadiska doručenia budú považované za samostatné. Bezplatne budú doručené len objednávky ktoré dosiahnu sumu 100 (sto) eur. (Toto má jednoduchý dôvod: po obdržaní objednávky Predávajúci zabalí objednávku a špeditérska spoločnosť ich spracuje zvlášť, bude ich fakturovať Predajcovi ako samostatné zásielky). K obdržaným objednávkam Predávajúci už nepripisuje položky.

V prípade , že objednávka presiahne sumu 150 (stopäťdesiat) eur , ale suma zásielky nedosiahne sumu 150 (stopäťdesiat) eur, z dôvodu že niektorý objednaný produkt nie je skladom , prepravné náklady hradí Partner. Dodanie alebo zrušenie zostávajúcich položkiek sa môže uskutočniť po konzultácii s pracovníkom zákazníckeho servisu.

Predávajúci si uvyhradzuje nárok na zmenu ceny prepravných nákladov, tým spôsobom, že budú zobrazené na Globiz Webshope. Zmena sa nevzťahuje už na objednaný , potvrdený tovar.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje nárok na zmenu ceny produktov na Globiz Webshope, tým spôsobom , že budú zobrazené na Globiz Webshope. Predávajúci mán árok na zmenu ceny bez oznámenia, vtedy ak zníži cenu v priebehu daného dňa, ako rýchla reakcia na zmeny trhu. V týchto prípadoch na objednávke zostavenej a zaevidovanej na Globiz Webshope bude figurovať aktuálna (alebo akciová) cena podľa interného systému. Cenový rozdieľ vyplývajúci z modifikácie ceny Predávajúci nekoriguje, objednávky ktoré sme obdržali pred zmenou ceny budú zaevidované s pôvodnou cenou. V prípade, že Predávajúci z omylu uvedie nesprávu cenu na Globiz Webshope, hlavne ak je jednoznačné . že cena nie je správna napr. 0 € alebo 0,01 € nie je povinný produkt dodať za nesprávnu cenu, môže ponúknuť dodávku produktu za správnu cenu, ak Partner nesúhlasí môže odstúpiť od kúpi produktu.

3.5. Predávajúci príjme objednávku len od registrovaného Partnera , len v tom prípade ak sú všetky povinné polia správne vyplnené (ak Partner niektoré z polí nevyplní alebo ho vyplní nesprávne dostane chybové hlásenie). Predávajúci nezodpovedá za škody a oneskorenia vyplvývajúce z nesprávneho a / alebo nepresného udania údajov. V prípade ak Partner po potvrdení objednávky mailom ale ešte pred doručením odstúpi od objednávky nemusí platiť pokutu alebo iný poplatok Predávajúcemu.

3.6. Partner odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.7. Predávajúci je povinný obdržanú objednávká od Partnera písomne, elektronicky (e-mailom) potvrdiť. V prípade, že Partner od odoslanie objednávky do 48 hodín neobdrží potvrdenie jeho povinnosť kúpi sa automaticky ruší.

3.8. Ak dátum doručenie v potvrdení presiahne 15 dní , v tom prípade Partner môže písomne odstúpiť od Zmluvy. Partner môže odstúpiť od Zmluvy aj v tom prípade ak Predávajúci dodá tovar s 15 dňovým omeškaním oproti dátumu doručenia v potvrdení objednávky. V prípade ako sú vojnové udalosti, prírodné katastrofy, štrajky, poruchy, regulačné opatrenia, výhrady, zámky a strata produkcie spôsobené dodávateľmi, je Predávajúci oslobodený od dodržiavania dodacích povinností a zmluvných dodacích lehôt. V takýchto prípadoch Predávajúci sa pokúsi pokračovať v dodávke produktov v čo najkratšom čase.
4. Fakturačné, platobné a doručovacie podmienky
4.1. Položky zvolené a objednané na Globiz Webshope Predávajúci začne prepravovať Partnerovi na doručovaciu adresu udanú v objednávke, do dátumu uvedenom v potvrdení objednávky. Ak Predávajúci doručuje tovar Partnerovi, prevod rizika škody bude prevedený na Partnera na adrese Partnera alebo na mieste predania tovaru. Vykladanie tovaru sa vykonáva na zodpovednosť tej strany ktorá požiadala prepravcu o vykladanie. V prípade , že Partner prepravuje tovar, zodpovednosť preberá po naložení tovaru , ak naloženie vykonáva Predávajúci. V prípade, že tovar nakladá Partner alebo jeho prepravca, zodpovednosť preberá po prevzatí tovaru.

4.2. Objednávky obdržané do 13:00 hod. Predávajúci doručí nasledujúci pracovní deň medzi 8:00 a 17:00 hod. vlastným vozidlom alebo špedičnou spoločnosťou. Predávajúci tovar na presný dátum a čas nedoručuje. Údaje ohľadom doručenie tovaru v tomto bode majú len informačný charakter. Partner je povinný prevziať tovar na danom mieste a čase určenom v potvrdení objednávky alebo mieste a čase dohodnutom telefonicky na zákaznickom servise Predávajúceho. V prípade, že Partner daný tovar neprevezme v danom čase a mieste Predávajúci má právo tovar predať tretej osobe.

4.3. V prípade nového Partnera Predávajúci pri prvej nákupe zvolí platbu v hotovosti, po dlhšej spolupráci môže Partner požiadať o platbu bankovým prevodom. V prípade, že Partner má neuhradené faktúry po splatnosti, Predávajúci ho obslúži len v tom prípade ak faktúru uhradí v hotovosti. V prípade, že sa voči partnerovi sa začne konanie o konkurze alebo likvidácii, Predávajúci je oprávnený uskutočňovať ďalšie dodávky len s platbou v hotovosti. V prípade oneskorenej platby partner prijíma a uznáva na základe svojej zmluvy, že mu Predávajúci môže účtovať úroky z omeškania.

Úroky z omeškania sú určené , základnou sadzbou centrálnej banky platná v prvý deň kalendárneho semestra ovplyvnená omeškaním - v prípade hotovostnej platby v cudzej mene základná sadzba určená bankou vydávajúcou pre danú menu, alebo v prípade jej absencie úroková sadzba peňažného trhu plus 8 percentuálnych bodov, ktoré Predávajúci pošle Partnerovi v oznámení o úrokov z omeškania.Pri výpočte úrokovej sadzby sa základná sadzba centrálnej banky platná v prvý deň kalendárneho semestra ovplyvnená omeškaním vzťahuje na celý kalendárny semester. Ak je Partner v omeškaní so svojou platobnou povinnosťou, Predávajúci má právo požadovať od Partnera primeranú sumu na pokrytie nákladov na vymáhanie. Plnenie Partner nezbavuje žiadnych iných právnych následkov z meškania; výška náhrady je však zahrnutá do kompenzácie. Ak si Predávajúci želá uplatniť poistné plnenie voči partnerovi, predloží ho Partnerovi s príslušným účtovným dokladom.Predávajúci dáva partnerovi možnosť rokovať so svojím finančným oddelením (na telefónnom čisle alebo emailovej adrese uvedenej na Webovej stránke v bode „Kontakty“). Do platobných záväzkov Partnera môžu byť zahrnuté iba pohľadávky uznané Predávajúcim alebo ustanovené právoplatným rozhodnutím súdu.

4.4. Partner je povinný pri doručení objednávky položkovite skontrolovať všetky produkty, v prípade úplnej objednávky je povinný podpísať potvrdenie a prevzatí tovaru. Nedostatky ktoré boli zistené po podpísaní potvrdenia Predávajúci neprijíma. Ako nepoškodená , nerozbalená, úplná zásielka sa považuje len tá zásielka, ktorá je zalepená lepiacou páskou Predávajúceho ( GLOBIZ International Kft. ) a na krabici nie sú viditeľné známky rozbalenia.V prípade , že partner spozoruje akékoľvek poškodenie zásielky, prepravca je povinný na žiadosť Partnera položkovite predať tovar a spísať protokol. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný prepravca.

4.5. Pre partnera môže Predávajúci poskytnúť možnosť vrátenia tovar , ak ho Partner z nejakého dôvodu nevedel predať, len na základe individuálneho rozhodnutia. Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje len na tovar , ktorý je možno opäť predať, čiže do tejto kategórie nezapadujú produkty ktoré už Predávajúci nepredáva; produkty sa predávajú ale ich balenie sa zmenilo, produkty ktorá Predávajúci doviezol ako konkrétnu objednávku pre Partnera, produkty ktorých balenia je poškodené, vyhotovenie produktov sa nezhoduje s predajným množstvom Predávajúceho, produkty nepochádzajú od Predávajúceho, produkty boli rozbalené, produkty poškodené alebo neúplné z iného dôvodu, respektíve produkty zakúpené v rôznych výpredajoch, atď. Možnosť vrátenia tovaru posúdi Predávajúci od požiadania do 15 (pätnásť) pracovných dní. V prípade odmietnutia žiadosti Partner nemá nárok na odškodné.

4.6. Predávajúci týmto informuje svojich partnerov, že uplatnením možnosti ustanovenej zákonom o DPH, faktúry ktoré vystavuje, nie sú vždy podpísané a nemusia byť opečiatkované, pretože zodpovedajú požiadavkám faktúre ako účtovnému dokladu.

4.7. Predávajúci vyhlasuje, že v odôvodnených prípadoch si vyhradzuje právo na korekciu faktúr (y). Toto sa vzťahuju hlavne - ale nie výlučne – na také prípady, ak Partnerovi boli predané, fakturované produkty so zľavou. Môže sa stať, že z dôvodu systémového nastavenia , predom písomne dohodnuté nie je správne. Vo všetkých takýchto prípadoch beriem do úvahy písomnú informáciu ( kondície a splatnosti udané písomne Predávajúcim) na základe ktorej má Predávajúci nárok na korekciu faktúry. Predávajúci vyhlasuje, že korekcia faktúry môže nastať tzv. dobropisom alebo dodatočným zaťažením.

4.8. Predávajúci týmto informuje Partnera , že Predávajúci je opravnený len na prevzatie faktúr hradených prevodom a zabezpečí prebratie tovaru a faktúry hradenej prevodom len identifikovaným osobám. Ohlásenie oprávnenej ososby sa vykoný predbežnou písomnou formou, ktorú môže vykonať konateľ Partnerovej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene Partnera. Konateľ Partnerovej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene Partnera musí vyplniť vyhláseniu vyhotovené Predávajúcim, podpísať ho. Následne ho vrátiť späť Predávajúcemu spolu s podpisovým vzorom Partnerovej spoločnosti. V prípade, že konateľ Partnerovej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene Partnerovej spoločnosti udá aj seba ako oprávnenú osobu vo veci preberania tovaru a faktúr, musí vyplniť vyhlásenia aj s vlastnými údajmi. Osoba ktorý vyplňuje vyhlásenie musí udať meno oprávnenej osoby a číslo preukazu s fotografiou ( občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Predávajúci počas predávanie faktúry alebo tovaru v každom prípade poprosím oprávnenú osobu na preukázanie preukazu s fotografiou. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje poskytnuté Partnerom, budú spracované len na vyššie uvedené účely podľa pravidiel ochrany osobných údajov.Všetky korekcie a zadanie údajov nadobudnú platnosť po písomnom potvrdení Predávajúceho. Predávajúci vyhlasuje, že akékoľvek škody, ktoré vznikli z nedodržania tohto nariadenia, znáša konateľ spoločnosti Partnera. Predávajúci vopred odmieta akékoľvek nároky na odškodné vyplývajúce z neúplných alebo nesprávnych informácií.
5. Záruka a akosť tovaru
5.1. Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie v rámci záruky predložiť záručný list (ak bol vydaný), resp. kópiu dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim (vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie k tovaru) za predpokladu predchádzajúceho/súčasného doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie. Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa dodania tovaru, reklamovať písomne u dodávateľa tovaru. Závady , ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou.
6. Iné informáciek


6.1. Bezpečnostný stupeň informačného systému ( webshop) spoločnosti Globiz Slovensko s.r.o. s jedinečným vývojom je vyhovujúci, jeho používanie neznamená riziko, napriek tomu Vám odporúčame vykonať nasledujúce opatrenia: používajte softverty ochranného typu ako antivírus a spyware. Nákup na webovej stránke predpokladá znalosť Partnera o technických obmedzeniach internetu a akceptácii akýchkoľvek chýb súvisiacich s touto technológiou.

6.2. Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody, alebo straty údajov spôsobené pripojením na webovú stránku. Partner je zodpovedný za ochranu svojho počítača, mobilného telefónu respektíve údajov ktoré sú uložené na nich.

6.3. Predávajúci Partnerom poskytnuté udaje spracuje len s účelom plnenia zmluvy a následne ich uloží. Partner spolu s prijatím VOP a podmienok objednávky môže podať vyhlásenie pre Predávajúce o tom č isi žiada zasielať reklamné správy . Predávajúci nepredá tretej osobe údaje Partnera , okrem prípadu ak počas plnenia zmluvy ako tretia osoba spolupracuje dcérska spoločnosť Predávajúceho. Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi Partnera na zákalde nariadení o všeobecnej ochrane údajov Európskej únie (GDPR) a zákonom CXII z roku 2011 o informačnej slobode informácií a slobode informácií.

6.4. Predávajúci má kedykoľvek právo na zmenu týchto VOP bez predbežného ohlásenia. Možné zmeny nadobúdajú platnosť po uverejnení na webovej stránke. Pre odoslané objednávky sú platné VOP platné počas odoslanie objednávky.

6.5. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na vyriešenie akýchkoľvek sporov formou rokovaní. Ak spor nie je možné vyriešiť počas rokovania, sa zmluvné strany v závislosti od hodnoty obrátia na Okresný súd .

6.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na vlastníctvo tovaru, pokiaľ celé množstvo tovaru (-ov) predaného (-ých) z účtu (-ov) Predávajúceho (-ich) poskytnutých Predávajúcim alebo zástupcom Predávajúceho (napr. Subdodávateľom), je v plnej výške uhradené Partnerom po dobu trvania výhrady vlastníctva. ) nie je oprávnený s ním nakladať. V prípade zaistenia tovaru prevedeného s výhradou vlastníctva treťou stranou alebo v rámci exekučného alebo likvidačného konania, Partner oznámi Predávajúcemu vlastníctvo a bezodkladne o tom písomne informuje Predávajúce. Partner berie na vedomie, že Predávajúci má právo vrátiť Partnerovi za výrobky (tovar), ktoré Partner dodal a vlastnil, jednostranným oznámením v deň nasledujúci po uplynutí dátumu skončenia platnosti Obchodných účtov Predávajúceho (alebo v odôvodnenom prípade, napr. Omeškania alebo nezaplatenia) ďalej. Partner je povinný poskytnúť Predávajúcemu položky na úverovom účte voči kreditnému účtu Predávajúceho súčasne s ich prijatím. Partner vyhlasuje, že Predávajúcemu nenamieta proti nároku n a vlastnícke právo a zodpovedá za trestnú zodpovednosť v prípade nedodržania vyššie uvedeného.

6.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vyhotovené v maďarskom jazyku. V prípade prekladu na akýkoľvek cudzí jazyk sú smerodajné VOP v maďarskom jazyku. Vo veciach neupravených vyššie platí Občiansky zákonník. Prednosť majú ustanovenia platné v Maďarsku.